Behoud biodiversiteit & milieu

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu.

Doel

 • 100% verantwoorde soja
 • Binnen milieurandvoorwaarden fosfaat en ammoniak blijven
 • Geen netto verlies van biodiversiteit

Gedetailleerde doelen

Hoe?

Samenwerken met de veevoersector en adviseurs om efficiënter en duurzamer om te gaan met grondstoffen. Zuivelondernemingen hebben in hun leveringsvoorwaarden voor melkveehouders ook eisen opgenomen voor bijvoorbeeld verantwoorde soja.

Activiteiten

 • Individuele zuivelondernemingen eisen van hun melkveehouders dat zij alleen verantwoorde soja afnemen
 • KringloopWijzer ontwikkeld voor melkveehouders om inzicht te krijgen in de mineralenkringloop
 • Melkveebedrijven met een mestoverschot worden door individuele zuivelondernemingen verplicht om de KringloopWijzer te gebruiken
 • Afspraken gemaakt met de veevoerleveranciers over het verlagen van fosfaat via het veevoer
 • Het ontwikkelen van een routekaart om netto verlies van biodiversiteit te voorkomen

Resultaat

 • 100% gebruik van verantwoorde soja door melkveehouders vanaf 1 januari 2015
 • 47.000 hectare natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders in 2014 (was 29.000 in 2011)
 • Aandeel bedrijven dat vorm van natuurbeheer toepast toegenomen van 46% in 2011 naar 56% in 2014
 • Aandeel bedrijven dat lid is van een agrarische natuurvereniging is toegenomen van 30% in 2011 naar 35% in 2014
 • 60% van de melkveehouders gebruikt de KringloopWijzer vanaf 1 januari 2015

Zie ook de sectorrapportage LEI 2014.

Nieuws

 • Eerste resultaten Eiwit van Eigen Land

  10 mei 2017

  Eerste resultaten Eiwit van Eigen Land

  lees verder
 • Icoonproject Weide- en erfvogels

  29 september 2016

  Icoonproject Weide- en erfvogels

  lees verder
 • Nederlandse zuivel als eerste over op 100% verantwoorde soja

  30 mei 2016

  Nederlandse zuivel als eerste over op 100% verantwoorde soja

  lees verder
 • KringloopWijzer na aanpassingen geschikt voor verantwoording fosfaat

  8 februari 2016

  KringloopWijzer na aanpassingen geschikt voor verantwoording fosfaat

  lees verder