Behoud biodiversiteit & milieu

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu.

Doel

 • 100% verantwoorde soja
 • Binnen milieurandvoorwaarden fosfaat en ammoniak blijven
 • Geen netto verlies van biodiversiteit

Gedetailleerde doelen

Hoe?

Samenwerken met de veevoersector en adviseurs om efficiënter en duurzamer om te gaan met grondstoffen. Zuivelondernemingen hebben in hun leveringsvoorwaarden voor melkveehouders ook eisen opgenomen voor bijvoorbeeld verantwoorde soja.

Activiteiten

 • Individuele zuivelondernemingen eisen van hun melkveehouders dat zij alleen verantwoorde soja afnemen
 • KringloopWijzer ontwikkeld voor melkveehouders om inzicht te krijgen in de mineralenkringloop
 • Melkveebedrijven met een mestoverschot worden door individuele zuivelondernemingen verplicht om de KringloopWijzer te gebruiken
 • Afspraken gemaakt met de veevoerleveranciers over het verlagen van fosfaat via het veevoer
 • Het ontwikkelen van een routekaart om netto verlies van biodiversiteit te voorkomen

Resultaat

 • 100% gebruik van verantwoorde soja door melkveehouders vanaf 1 januari 2015, gerealiseerd door een samenwerking met Solidaridad, Natuur&Milieu en WNF
 • In 2015 heeft 64% van de melkveehouders aangegeven op enigerwijze betrokken te zijn bij natuurbeheer
 • Vanaf 2016 vult iedere melkveehouder de KringloopWijzer in
 • Door de uitbreiding van de veestapel is zowel de fosfaatexcretie als de ammoniakemissie in 2015 gestegen
 • In 2016 zijn kritische prestatie-indicatoren voor een biodiversiteitsmonitor verder ontwikkeld, onderbouwd en uitgebeeld in een prototype. Het doel is om in 2017 een tool te hebben die de impact van een melkveebedrijf heeft op de biodiversiteit integraal in beeld brengt.

Zie ook de sectorrapportage LEI 2015.

Nieuws

 • Inspanningen melkveehouders voor boerenlandvogels

  18 juli 2017

  Inspanningen melkveehouders voor boerenlandvogels

  lees verder
 • Eerste resultaten Eiwit van Eigen Land

  10 mei 2017

  Eerste resultaten Eiwit van Eigen Land

  lees verder
 • Icoonproject Weide- en erfvogels

  29 september 2016

  Icoonproject Weide- en erfvogels

  lees verder
 • Nederlandse zuivel als eerste over op 100% verantwoorde soja

  30 mei 2016

  Nederlandse zuivel als eerste over op 100% verantwoorde soja

  lees verder