Behoud weidegang

De Nederlandse zuivelsector zet zich in voor koeien in de wei.

Doel

Ten minste handhaven niveau weidegang 2012: 81,2%

Gedetailleerde doelen

Hoe?

De Duurzame Zuivelketen heeft het initiatief genomen tot het Convenant Weidegang. Binnen het convenant werken 73 partijen aan het behoud van weidegang in Nederland. Betrokken partijen zijn onder meer melkveehouders, veevoerleveranciers, zuivelondernemingen, supermarkten, maatschappelijke organisaties en overheid.

Activiteiten

 • Alle zuivelondernemingen geven een beloning aan boeren die weidegang toepassen
 • Kennisverspreiding over weidegang, bijvoorbeeld via FarmWalks door weidecoaches
 • Weidegang mogelijk maken bij moderne bedrijfsvormen (project Robot & Weiden)
 • Kennisontwikkeling over weidegang via http://www.amazinggrazing.eu/ en www.autograssmilk.eu
 • Stimuleren en ondersteunen van ruilverkaveling om te zorgen dat er voldoende grond is voor weidegang
 • Zorgen voor herkenbare weidezuivel in de supermarkt
 • Overstapservice voor Nieuwe Weiders

Resultaat

 • Breed draagvlak voor het behoud van weidegang door het Convenant Weidegang
 • Het aantal ondertekenaars van het Convenant Weidegang is gestegen naar 73
 • Lichte stijging weidegang mede dankzij 300 melkveehouders die omschakelden naar weidegang, in 2016 paste 78,9% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe
 • Gemiddelde beloning door zuivelondernemingen voor weidegang is fors toegenomen
 • Er wordt veel aandacht besteed aan kennisontwikkeling en -verspreiding via o.a. de projecten Amazing Grazing en Nieuwe Weiders
 • Er is een Lector Weidegang aangesteld die zicht richt op inbedding van weidegang in het onderwijs

Zie ook de sectorrapportage LEI 2015.

Nieuws

 • Aansluiten bij Convenant Weidegang

  1 november 2017

  Aansluiten bij Convenant Weidegang

  lees verder
 • Koe loopt op steeds meer bedrijven buiten

  6 oktober 2017

  Koe loopt op steeds meer bedrijven buiten

  lees verder
 • Drie digitale meetsystemen toegelaten om weidegang

  16 februari 2017

  Drie digitale meetsystemen toegelaten om weidegang

  lees verder
 • Albert Heijn winnaar Weidegangtrofee 2016

  16 december 2016

  Albert Heijn winnaar Weidegangtrofee 2016

  lees verder