Klimaatneutraal ontwikkelen

De Nederlandse zuivelketen streeft naar 20% reductie van broeikasgassen in 2020.

Doel

 • 20% reductie van broeikasgassen in 2020 en klimaatneutrale groei
 • 16% productie van duurzame energie in 2020
 • Verbetering energie-efficiency 2% per jaar in 2005-2020

Gedetailleerde doelen

Hoe?

Melkveehouders en zuivelondernemingen stimuleren energiebesparing, duurzame energieproductie en vermindering van broeikasgassen via innovatie en gezamenlijke investeringen.

Activiteiten

 • Energiescan waarmee melkveehouders hun energieverbruik kunnen vergelijken
 • Advies over energiebesparende maatregelen
 • Ontwikkelen nieuwe technieken energieproductie en -besparing
 • Advies voor duurzame energie opwekking
 • Collectieve inkoop van zonnepanelen
 • In fabriek en bij transport energie besparen
 • Ontwikkelen broeikasgasmodule voor KringloopWijzer

Resultaat

 • Jaarlijks 2% verbetering energie-efficiency tot 2020 is reeds behaald in 2015
 • De broeikasgasemissie als gevolg van zuivelverwerking (RMO- en Intratransport, energiegebruik op productielocaties en verpakkingen) is tussen 2011 en 2015 met 9% gedaald
 • Zelf geproduceerde duurzame energie wordt geschat op 5,1% van de consumptie, een toename t.o.v. 2012 (3,7%)
 • Op 16% van de melkveebedrijven vindt productie van zonne-energie plaats
 • Alle Nederlandse melkveehouders hebben toegang tot de Energiescan
 • Het aandeel bedrijven waar voorkoeling, warmteterugwinning en frequentieregelingen op de vacuümpomp worden toegepast is gestegen in 2015 t.o.v. 2013
 • Er is een broeikasgasmodule in ontwikkeling
 • De carbon footprint in Nederland is gemiddeld 1,24 kg CO2-equivalent per liter melk

Zie ook de sectorrapportage LEI 2015.

Nieuws

 • Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur?

  19 mei 2017

  Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur?

  lees verder
 • Energiescan ingevuld door bijna 7000 melkveehouders

  2 november 2016

  Energiescan ingevuld door bijna 7000 melkveehouders

  lees verder
 • Carbon Foodprint inzichtelijk maken

  23 september 2016

  Carbon Foodprint inzichtelijk maken

  lees verder
 • Wat betekent het klimaatakkoord Parijs voor de zuivelsector?

  16 december 2015

  Wat betekent het klimaatakkoord Parijs voor de zuivelsector?

  lees verder