Albert Heijn winnaar Weidegangtrofee 2016
16 december 2016

Albert Heijn is met een grote meerderheid uitgeroepen tot winnaar van de Weidegangtrofee door de ondertekenaars van Convenant Weidegang. Bijna het gehele assortiment, waar mogelijk, is overgeschakeld op Weidezuivel.

Henk Sierksma, Senior Category manager Zuivel bij Albert Heijn, mocht de prijs in handen nemen: ‘We zijn ontzettend trots dat we hebben gewonnen! We hebben afgelopen jaar al significant veel kaas en zuivelproducten omgezet naar Weidezuivel en streven ernaar om uiteindelijk 100% om te zetten.’ De organisatie van Convenant Weidegang noemt het een gamechanger binnen de retail en daarom ook een duidelijk signaal van alle ondertekenaars dat Albert Heijn heeft gewonnen.

Behalve Albert Heijn waren Aeres Hogeschool Dronten en Agrifirm Feed genomineerd. Aeres Hogeschool vanwege het aanstellen van een lector Beweiding en daarmee de grote inzet op het inbedden van een beweidingsleerlijn in het curriculum bij zowel Aeres als andere HBO en MBO-instellingen. Agrifirm Feed levert de meeste WeideCoaches voor het geven van advies en trainen van melkveehouders, was actief in het benaderen van melkveehouders voor het begeleidingstraject van Nieuwe Weiders van Stichting Weidegang en heeft de complete buitendienst getraind in graslandmanagement en weiden.