Aeres Hogeschool Dronten is dit jaar de winnaar van de Weidegangtrofee. De hogeschool heeft een lector Beweiding aangesteld, Agnes van den Pol, zij probeert actuele kennis in de lesprogramma’s in te bedden en ook uit te breiden. Daarnaast werkt Aeres samen met hbo en mbo-onderwijsinstellingen op het gebied van beweiding.

De Weidegangtrofee is op 20 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle ondertekenaars van het Convenant Weidegang. Het thema van dit jaar was de maatschappelijke belangstelling van koeien in de wei. De bijeenkomst werd gehouden bij Urban Farmers in Den Haag. Agnes van den Pol, lector Beweiding bij Aeres Hogeschool, nam de prijs in ontvangst.

Behalve Aeres Hogeschool waren Royal Bel Leerdammer en GEA genomineerd. Bel Leerdammer vanwege de grote werving en ondersteuning van nieuwe weiders. Bovendien produceert Leerdammer uitsluitend kaas op basis van  weidemelk. GEA is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van digitale meetsystemen voor weidegang. Zo kunnen bedrijven met koppelbeweiding of vrije uitloop aantonen dat zij weidegang toepassen.

 

(genomineerden op de foto vlnr: Royal BelLeerdammer, Aeres Hogeschool Dronten, GEA)