In 2012 heeft de Duurzame Zuivelketen samen met het ministerie de opdracht gegeven tot het publiek privaat onderzoek Droogstand op Maat.

De melkveesector heeft in dat jaar een aantal concrete stappen gezet m.b.t. antibioticareductie (bedrijfsgezondheidsplan, behandelplan, geborgde dierenarts, MediRund). Die ontwikkeling in 2012 heeft ervoor gezorgd dat de kennisbehoefte, over ‘hoe kan ik op mijn melkveebedrijf de diergezondheid rondom de droogstand nog verder verbeteren’ verder toenam. Het was duidelijk dat individuele koe-kenmerken van invloed zijn op de droogzetstrategie en dat daarover meer kennis nodig was. Zeker ook omdat bekend was dat er al melkveehouders waren die zelf al op één of andere manier droogstand op maat toepasten en daar goede resultaten mee behaalden.

Op 20 december jl. is dit onderzoek afgerond met een afsluitend symposium Droogstand Melkvee, waar de resultaten zijn gepresenteerd aan melkveehouders en erfbetreders. Een samenvatting van de resultaten is als bijlage toegevoegd. De volledige rapportage is hier te vinden.

Naast de wetenschappelijke onderbouwing was de netwerkgroep van melkveehouders een belangrijk aspect in het onderzoek. Op die manier werden gaandeweg de bevindingen van de onderzoekers getoetst en ideeën uit de praktijk, waar mogelijk, meegenomen. Alleen door de bereidheid van melkveehouders om deel te nemen aan dit onderzoek is het mogelijk om mét melkveehouders vóór melkveehouders nieuwe kennis te ontwikkelen. Tijdens het slotsymposium zijn de melkveehouders uit de netwerkgroep wederom bedankt voor hun deelname.