Het jaarverslag van 2017 is gepubliceerd.

De Duurzame Zuivelketen richt zich op de verduurzaming van de sector. Er zijn vier hoofdthema’s: Klimaatneutraal ontwikkelen, Continu verbeteren dierenwelzijn, Behoud van weidegang en Behoud van biodiversiteit en milieu. Onder deze thema’s hangen één of meerdere doelen. De stand van zaken van het behalen van deze doelen en de werkzaamheden hiervoor, zijn te lezen in het jaarverslag van 2017.

 

Bekijk het jaarverslag 2017.