Minister Carola Schouten (LNV) wil een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030. Schouten licht dit toe in haar visie: Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, die zij recentelijk aan de Tweede Kamer stuurde. De visie sluit aan bij de inspanningen van de Duurzame Zuivelketen. Daarin werken NZO en de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland al enkele jaren aan de verdere verduurzaming van de zuivelproductie in Nederland.

Minister Schouten zet de kringlooplandbouw centraal in haar visie. Ook de zuivelsector bevordert een omslag naar meer gesloten kringlopen. Zo spraken NZO en LTO Melkveehouderij zich onlangs nadrukkelijk uit voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarin betrekken melkveehouders een groot deel van de eiwitbehoefte voor hun bedrijf van eigen grond, of door samen te werken met naburige veehouders en akkerbouwers. Waardoor de behoefte om veevoergrondstoffen te importeren zal afnemen.