Dit jaar biedt de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen NZO en LTO, Nederlandse melkveehouders een online training JongveeSignalen aan. Uit onderzoek van een ander project kwam naar voren dat melkveehouders vooral behoefte hebben aan erkenning, voorbeelden van collega’s, goedkope en handige oplossingen, en visuele ondersteuning. Met de online training speelt de Duurzame Zuivelketen in op deze behoeften.

Erkenning

Naast een wetenschappelijke achtergrond, is de training opgebouwd met hulp van de beste melkveehouders van de wereld. Niemand weet zo goed wat koeien nodig hebben als zij en in de training zetten we de melkveehouder centraal. Sowieso gaan we ervan uit de melkveehouder zelf al heel veel weet en dat 90% goed gaat. Het doel is om hen te helpen van een 8 naar een 10.

De afgelopen tijd zien we dat er zeker op een onderwerp als jongveeopfok veel druk is gekomen van buitenaf. Door de training te doen, kunnen melkveehouders ook laten zien dat ze dierwelzijn serieus nemen en hopelijk geeft dat ook de erkenning van het publiek die ze verdienen.

Voorbeelden van collega’s

Voorbeelden met foto’s en video’s van verschillende melkveebedrijven vormen het grootste gedeelte van de training. Daarnaast is er in de training een forum beschikbaar, om verschillende ideeën en vragen uit te wisselen met andere melkveehouders en de trainer.

Goedkope, handige oplossingen maken verschil

De basis van de training wordt gevormd door wetenschappelijk onderzoek èn praktische voorbeelden van melkveehouders over de hele wereld. De adviezen die getoond worden, hebben zich al bewezen in de praktijk. Daaronder zijn veel tips die maar om een kleine verandering vragen. Het hoeft helemaal niet veel geld of arbeid te kosten om toch verschil te maken.

Visuele ondersteuning

Omdat het programma vooral bestaat uit foto’s en filmpjes, wordt alles visueel ondersteund. Melkveehouders krijgen niet alleen een uitleg in woorden, er wordt vooral getoond hoe dingen wel of juist niet werken.

Zelf training volgen

Ben jij een Nederlandse melkveehouder en heb je interesse in de training? Duurzame Zuivelketen heeft nog steeds een beperkt aantal inschrijvingen voor de cursus beschikbaar gemaakt voor € 29 in plaats van € 300. Deelnemen kan nog hier.