Voorlichting

Dierenwelzijn en diergezondheid zijn een belangrijk onderdeel van de keten. Dit is vooral belangrijk voor de koe, maar ook voor de melkveehouder. Immers, als de koe ziek is of in een onprettige omgeving staat, geeft zij ook minder melk. Een goede bedrijfshygiëne is belangrijk voor een veilige en schone omgeving en draagt dus bij aan het dierenwelzijn en de diergezondheid. De kwaliteit, veiligheid en samenstelling van de melk van de koe zijn cruciaal, omdat het de basis is van tal van zuivelproducten. De Nederlandse zuivelketen stelt dan ook zeer hoge eisen hieraan, met als basis Europese en Nederlandse wetgeving en verdere regels en eisen van zuivelondernemingen en afnemers wereldwijd. lees meer

De melkveehouder krijgt per liter betaald, de hoogte van deze betaling hangt af van de kwaliteit van de melk. Hoe beter de melk, hoe meer de melkveehouder betaald krijgt. De melkveehouder heeft er dus extra baat bij om goed voor zijn koeien te zorgen, naast zijn passie voor zijn koppel en werk. De normen ten aanzien van hygiëne hebben betrekking op alle aspecten, van gebouwen en gewasbeschermingsmiddelen tot het omgaan met mest en afval.

Er zijn veel controles op verschillende momenten in de keten, en dierenwelzijn en diergezondheid is hier dus een belangrijk onderdeel van. Deze controles worden gedaan door onafhankelijke en deskundige instanties en laboratoria, en vinden plaats van gras tot glas. Dit unieke ketenkwaliteitssysteem is gericht op het voorkomen van incidenten en zo wordt de veiligheid van ieder glas geborgd. De controles kunnen in drie soorten worden ondergebracht: fysieke controles op locatie door de dierenarts en onafhankelijke controle instanties, het administratieve onderhoud en daarmee transparantie en controles in laboratoria door onafhankelijke controle instanties, de overheid en zuivelondernemingen zelf. De eerste twee vormen van controle horen bij elkaar; de dierenarts en de melkveehouder werken intensief samen om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te krijgen en houden. Deze controles richten zich niet alleen op de kwaliteit van de melk, maar ook op de huisvesting, voer en bedrijfsvoering. Hier wordt bijvoorbeeld ook het antibioticagebruik besproken. Het is verboden om preventief antibiotica toe te passen en mocht de koe tóch een antibioticum nodig hebben, wordt deze melk niet verwerkt. Hier zijn zeer strenge controles op en een melkveehouder kan een hoge boete krijgen.

Download hier de voice-over teksten van bovenstaande filmpjes.