De melkveehouderij heeft het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren fors verminderd.

Tussen 2009 en 2017 is het gebruik met 47 procent afgenomen, meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in zijn jaarrapportage. Het antibioticagebruik is in de melkveehouderij inmiddels op een zo laag niveau beland dat de SDa van aanvaardbaar gebruik spreekt. “Aanvaardbaar omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden”, aldus de SDa in de jaarrapportage die donderdag 14 juni verscheen.

Vorig jaar lag het antibioticagebruik in de melkveehouderij op 3,06 dierdagdoseringen. Dat is een fractie meer dan de 3,01 uit het voorgaande jaar. De stijging is volgens de autoriteit is te beschouwen als natuurlijke variatie. In 2009 bedroeg de dierdagdosering nog 5,78. Van alle veehouderijsectoren is de rundveehouderij de geringste gebruiker van antibiotica.