Wanneer de koeien in Nederland niet in de wei staan, staan ze in de stal. Er zijn verschillende soorten stallen, maar overal is er veel aandacht voor het comfort van koe. Voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met een goede hygiëne, zijn van belang voor de gezondheid en welzijn van de koe. Bij het bouwen en inrichten van de stal wordt hier rekening mee gehouden.

In de stal kunnen de koeien naar eigen inzicht lekker wandelen, liggen, eten en drinken en socialiseren. Weetje: de koe slaap maar 1,5 uur per dag! Maar zij ligt wel tot 18 uur per dag. Daarom is een zacht ligbed heel belangrijk voor de koe. Sommige melkveehouderijen hebben zelfs waterbedden.

De koe wordt natuurlijk ook gemolken in de stal. Op steeds meer melkveehouderijen kan de koe zelf beslissen wanneer zij gemolken wil worden. Dit kan door de komst van de melkrobot. Deze robot herkent de koe aan de chip om haar hals, maakt de spenen van de koe schoon en hangt vervolgens met behulp van sensoren de melkmachine aan de spenen.

Huisvesting gemeten in het ‘KoeKompas’

In de managementtool ‘KoeKompas’ wordt onder andere huisvesting gemeten. Samen met de vaste veearts, gaat de melkveehouder twee maal per jaar zijn stal door. De melkveehouder krijgt een beoordeling, waardoor hij ziet wat goed gaat en waar verbeterpunten zijn. Bijvoorbeeld meer strooisel op de bedden zodat ze zachter worden. Of de waterbakken anders plaatsen, zodat de koeien rustiger kunnen drinken.

Bekijk hieronder het filmpje over de huisvesting van de koe en hoe de boer voor zijn koeien zorgt:

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel