Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

In de Duurzame Zuivelketen werken melkveehouders en zuivelondernemingen samen aan een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt.

De Duurzame Zuivelketen neemt proactief initiatieven om in te spelen op de verschillende duurzaamheidsthema’s. Daarbij wordt continue gezocht naar een evenwicht en integrale benadering in doelen en maatregelen.

Zeven thema’s

De activiteiten van de Duurzame Zuivelketen zijn verdeeld in zeven thema’s met eigen doelstellingen en een eigen aanpak: