Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van website van de Duurzame Zuivelketen.

De persoonsgegevens die de Duurzame Zuivelketen digitaal beschikbaar stelt via zijn website hebben als doel het verstrekken van informatie.

Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

De gebruiker kan dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan andere informatie waarnaar via links op de website wordt doorverwezen. ZuivelNL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op informatie die is samengebracht op deze website.

De Duurzame Zuivelketen kan de op de website gepubliceerde informatie zonder voorafgaande mededeling op elk moment wijzigen. Door het raadplegen van de website stemt u in met deze disclaimer.