De Nederlandse zuivelsector zet zich in voor koeien in de wei

De Nederlandse zuivelketen zet zich in voor het behoud van weidegang. Ketenbreed wordt dit ondersteund met het Convenant Weidegang. Vanuit alle hoeken van de sector wordt actief gewerkt aan het verhogen van het percentage melkveehouders dat aan weidegang doet. Zo wordt er actief, kennis ontwikkeld en verspreid via onderzoek en onderwijs, financiële stimulansen gegeven en nieuwe weiders begeleid in hun overstap naar weidegang. In 2019 deed 83,0% van de melkveehouders aan weidegang. Dit betekent dat de doelstelling van het Convenant (81,2%) is behaald.

Doelen

  • Ten minste handhaven niveau van 2012, namelijk 81,2%

Werkwijze

De Duurzame Zuivelketen heeft meerdere stimuleringsmaatregelen voor melkveehouders om hun koeien (opnieuw) de wei in te krijgen. Zo stimuleert iedere zuivelonderneming weidegang met een financiële prikkel, dit heet de weidepremie. De weidegang wordt onafhankelijk gemonitord.

Activiteiten

  • Het Convenant Weidegang is in 2012 in het leven geroepen. In december 2017 waren er totaal 82 ondertekenaars. Iedere ondertekenaar zet zich actief in om weidegang te stimuleren. De ondertekenaars zijn zeer uiteenlopende bedrijven en instellingen, zoals: NGO’s, supermarkten, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zuivelverwerkers en veevoerleveranciers
  • Een ander initiatief is het begeleidingstraject Nieuwe Weiders. In dit traject begeleiden speciale weidecoaches melkveehouders die willen omschakelen naar weiden. Melkveehouders die het traject volgen, krijgen twee seizoenen lang begeleiding, tips en ondersteuning om weiden zo goed mogelijk in te passen in hun melkveebedrijf
  • Het project Amazing Grazing richt zich op toepassing van nieuwe wetenschappelijke kennis en oplossingen in de praktijk. Alle aspecten van het vakmanschap rond weidegang komen aan bod, zoals grasgroei, grasopname en graasgedrag van koeien
  • Er is een pilot gestart om meetsystemen te ontwikkelen die weidegang digitaal registreren. In 2017 zijn deze systemen beschikbaar gekomen voor melkveehouders. Door sensoren in poortjes naar het weiland en sensoren in de halsband van de koe, is het mogelijk om aan te tonen dat weidegang wordt toegepast. Dit is van belang bijvoorbeeld bij koppels die op verschillende dagdelen weiden of bij bedrijven met melkrobots in combinatie met vrij koeverkeer
  • Een Lector Weidegang gericht op inbedding van weidegang in het onderwijs

Resultaten

  • Sinds 2015 stijgt het aantal melkveehouders met weidegang. In 2018 liet 82,0% van de melkveehouders zijn koeien naar buiten en er waren enkele honderden Nieuwe Weiders. Dit betekent dat in dit jaar de doelstelling is behaald om het niveau van 2012 ten minste te handhaven
  • Het aantal ondertekenaars van het Convenant Weidegang blijft stijgen. In 2018 zijn er 83
  • De weidepremie is de afgelopen tijd fors toegenomen, tot gemiddeld €14.000,- per jaar per melkveehouder
  • Het Weidemelklogo is te vinden op ieder product dat gemaakt is van 100% weidemelk. Door producten met een Weidemelklogo te kopen, maakt de consument kenbaar het belangrijk te vinden dat de koe in de wei staat
Deel deze pagina

Gerelateerd actueel