Gezonde dieren zijn de basis van een duurzame zuivelsector, zowel uit economisch oogpunt als met het oog op dierenwelzijn. Koeien die gezond zijn, leven langer en dat zorgt ook voor meer werkplezier voor de melkveehouder. Hierom is het KoeKompas ontwikkeld.

Deze managementtool wordt ingevuld op zeven punten: melken, voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, werk routines, dierziekte incidentie en jongvee opfok. Het KoeKompas laat door middel van een risicoanalyse zien waar er verbetermogelijkheden zijn op deze punten, specifiek voor het melkveebedrijf.

KoeKompas, veearts en melkveehouder

De melkveehouder vult het KoeKompas samen met de vaste veearts in. Twee maal per jaar lopen zij samen alle punten door om te kijken of de verbeterpunten ook echt hebben geholpen en waar het nóg beter kan. Bijvoorbeeld: moeten de drinkbakken op een andere plaats? Hebben de koeien genoeg bewegingsruimte in de hele stal? Op deze manier wordt het dierenwelzijn en diergezondheid geoptimaliseerd. Hierdoor kan worden voorkomen dat koeien ziek worden en medicijnen nodig hebben.

Welzijnsmonitor

Om dierenwelzijn continu te verbeteren, is in het praktijkproject Welzijnsmonitor onderzocht wat een praktische manier is om dierenwelzijn te beoordelen. Het resultaat is de module Welzijnsmonitor die aan het bestaande KoeKompas is toegevoegd. Deze module is vergelijkbaar met de Europese standaard-welzijns-monitor Welfare Quality® en is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de Dierenbescherming en de KNMvD. In 2016 is de module geïmplementeerd en zijn veeartsen getraind en in 2017 vinden nulmetingen plaats om een benchmark te kunnen zetten.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel