Het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij is de afgelopen jaren fors verminderd. Uit gegevens die de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) vandaag bekend heeft gemaakt blijkt dat het gemiddelde antibioticagebruik in de melkveehouderij tussen 2009 en 2015 met 47% is gereduceerd.

De SDa is lovend over de reductie die de sector heeft gerealiseerd. “Het is opnieuw een prestatie van formaat dat de sector met laaggebruik en beperkte verschillen in gebruik tussen bedrijven in staat is gebleken om tot verdere reductie te komen.”

Het aantal dierdagdoseringen in de melkveehouderij is inmiddels gedaald tot 2,2. Daarmee is het antibioticumgebruik in de melkveehouderij volgens de SDa op een niveau gekomen dat past bij een verantwoord minimaal gebruik om zieke dieren te kunnen behandelen. De Autoriteit Diergeneesmiddelen verwacht nog dit jaar vaste benchmarkwaarden te kunnen bepalen voor de melkveehouderij. “Die zullen een verantwoord minimaal gebruik reflecteren en naar alle waarschijnlijkheid op de langere termijn slechts zeer beperkt hoeven te worden bijgesteld”, aldus de SDa.

De stuurgroep Antibiotica Resistentie Rundveehouderij (Abres), waarin LTO, NMV, de Nederlandse Zuivel Organisatie en de KNMvD zijn vertegenwoordigd, is blij met de conclusies van de SDa. “Het doet me goed opnieuw een daling te zien”, reageert Abres-voorzitter Toon van Hoof. “Voor mij een bewijs dat de gekozen aanpak effectief is en veehouders scherp zijn op het gebruik van antibiotica in hun bedrijf. Maar we kunnen niet achterover leunen. We moeten, vanwege het risico op resistentie-ontwikkeling extra aandacht hebben voor bedrijven die het nog niet lukt.”

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.

TERUG NAAR OVERZICHT