Overzicht van documenten

Vind hieronder alle factsheets en infographics!

Klimaatneutraal ontwikkelen

 • Kennisdocument | Broeikasgassen

  Met het kennisdocument 'Broeikasgassen' willen wij u meer achtergrondinformatie geven over (de gevolgen van) broeikasgassen, de bijdrage van de melkveehouderij en welke maatregelen wij als sector kunnen nemen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. We doen dit omdat we de toekomst van de melkveebedrijven willen veiligstellen.

Continu verbeteren dierenwelzijn

 • Factsheet | Antibiotica

  De basis voor zuivelproducten is veilige melk van gezonde koeien. Melkveehouders gebruiken antibiotica zeer zorgvuldig, wat betekent dat er behandeld wordt volgens een bedrijfsbehandelplan en de voorschriften van de dierenarts. Dit wordt uitgelegd in de factsheet ‘Antibiotica’.

 • Factsheet | Controle

  In de factsheet ‘Controle’ wordt ingegaan op het feit dat melkveehouders dagelijks bezig zijn met de gezondheid en het welzijn van hun koeien. Ook zuivelondernemingen vinden diergezondheid en dierenwelzijn erg belangrijk, daarom worden alle melkveebedrijven hierop gecontroleerd.

 • Factsheet | Diergezondheidsmonitoring

  Melkveehouders mogen alleen melk leveren van gezonde koeien. In de factsheet ‘Diergezondheidsmeting’ wordt uitgelegd dat de melkveehouder verplicht is om de gezondheid en welzijn van zijn melkkoeien te monitoren. Er wordt ingegaan op de monitoringsystemen die ontwikkeld zijn en hoe de controle hierop is.

 • Factsheet | Huisvesting

  Wanneer de koeien in Nederland niet in de wei staan, staan ze in een stal. In de factsheet ‘Huisvesting’ wordt uitgelegd dat voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met een goede hygiëne, van groot belang zijn voor de gezondheid en welzijn van de koe. Bij de inrichting van stallen wordt hier rekening mee gehouden en is er dus veel aandacht voor het comfort van de koe.

 • Factsheet | Relatie Veearts

  In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de veearts. Zij werken samen aan de continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Dit wordt uitgelegd in de factsheet ‘Relatie Veearts’.

 • Infographic | Gezonde melkketen

  Elke dag zorgen Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen voor gezonde en duurzame zuivelproducten. In de infographic ‘Gezonde Melkketen’ wordt op een schematische manier uitgelegd wat er allemaal gedaan wordt het krijgen van de beste kwaliteit zuivel.

 • Infographic | Verantwoord antibioticagebruik in de melkveehouderij

  De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij. In de infographic ‘Antibioticagebruik’ is te zien dat door de goede samenwerking met andere partijen in de keten, waaronder de dierenarts, het gebruik van antibiotica bij koeien de afgelopen jaren sterk is afgenomen.

Behoud van weidegang

 • Document | Ondertekenaars Convenant Weidegang

  De ondertekenaars van het Convenant Weidegang zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het doel om koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden, ieder zet zich hier vanuit de eigen rol voor in.

 • Factsheet | Weidegang

  Voor de zuivelindustrie is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien. In de factsheet ‘Weidegang’ wordt uitgelegd wat weidegang inhoudt en welke initiatieven er zijn opgericht om weidegang aan te moedigen.

Behoud biodiversiteit en milieu

 • Factsheet | Verantwoorde Soja

  De factsheet ‘Verantwoorde soja’ gaat in hoe de Nederlandse zuivelketen het gebruik van soja duurzaam heeft gemaakt. Sinds 2015 wordt er in heel Nederland 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien gebruikt. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is geheel afgedekt met certificaten voor verantwoorde soja.

 • Infographic | Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur?

  De infographic 'Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur?' laat op een speelse en interactieve manier zien wat melkveehouders allemaal doen met energie, mest en verschillende dieren.