Diverse van de hieronder genoemde documenten zijn tijdelijk niet te raadplegen.

Klimaatverantwoorde zuivelsector

 • Grondgebondenheid | Rapport

 • Broeikasgassen | Kennisdocument

  Broeikasgassen: de bijdrage van de melkveehouderij en welke maatregelen wij als sector kunnen nemen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. We hebben het kennisdocument ‘Broeikasgassen’ gemaakt omdat we de toekomst van de melkveebedrijven willen veiligstellen.

Continu verbeteren dierenwelzijn

 • Antibiotica | Factsheet

  De basis voor zuivelproducten is veilige melk van gezonde koeien. Melkveehouders gebruiken antibiotica zeer zorgvuldig, wat betekent dat er behandeld wordt volgens een bedrijfsbehandelplan en de voorschriften van de dierenarts. Vind meer informatie in de factsheet ‘Antibiotica’.

 • Antibioticagebruik | Infographic

  In de infographic ‘Antibioticagebruik’ is te zien dat door de goede samenwerking met de verschillende partijen in de keten – waaronder de dierenarts – het gebruik van antibiotica bij koeien de afgelopen jaren sterk is afgenomen. De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij.

 • Controle | Factsheet

  Ook zuivelondernemingen vinden diergezondheid en dierenwelzijn erg belangrijk, daarom worden alle melkveebedrijven hierop gecontroleerd. De factsheet ‘Controle’ laat zien dat melkveehouders dagelijks bezig zijn met de gezondheid en het welzijn van hun koeien.

 • Gezonde melkketen | Infographic

  Elke dag zorgen Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen voor gezonde en duurzame zuivelproducten. In de infographic ‘Gezonde melkketen’ een schematische uitleg over wat er allemaal gedaan wordt voor de beste kwaliteit zuivel.

 • Huisvesting | Factsheet

  Voor de gezondheid en het welzijn van de koe zijn voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met goede hygiëne van groot belang. Bij de inrichting van stallen wordt hier rekening mee gehouden en is er dus veel aandacht voor het comfort van de koe.

 • Relatie dierenarts | Factsheet

  In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de dierenarts. Zij werken samen aan de continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Lees meer in de factsheet ‘Relatie veearts’.

Behoud van weidegang

 • Convenant Weidegang ondertekenaars | Document

  Het doel is om zoveel mogelijk koeien in de wei te laten grazen en tenminste het aantal melkveebedrijven dat in 2012 aan weidegang deed te behouden. De ondertekenaars van het Convenant Weidegang zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor en ieder zet zich hier vanuit zijn eigen rol voor in.

 • Weidegang | Factsheet

  Weidegang en het behoud ervan is belangrijk, ook voor de zuivelindustrie. Koeien in de wei kenmerkt het Nederlandse landschap en we hechten er veel waarde aan. Weidegang sluit bovendien aan bij het natuurlijk graasgedrag van koeien. De factsheet ‘Weidegang’ gaat over wat weidegang inhoudt en hoe we weidegang stimuleren.

Behoud biodiversiteit en milieu

 • Ammoniak | Factsheet

  Al decennia lang werkt de landbouwsector in Nederland voor vermindering van stikstofuitstoot en aan daarmee ook verlaging van de ammoniakemissie. Lees in deze factsheet meer over de aanpak van ammoniakemissie.

 • Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur? | Infographic

  De infographic 'Hoe zorgt de melkveehouder voor de natuur?' laat op een interactieve manier zien wat melkveehouders allemaal doen met energie, mest en verschillende dieren.

 • Verantwoorde Soja | Factsheet

  Hoe de Nederlandse zuivelketen het gebruik van soja duurzaam heeft gemaakt leggen we uit in de factsheet ‘Verantwoorde soja’. Voor het veevoer van melkkoeien wordt sinds 2015 in heel Nederland 100% verantwoorde soja gebruikt.