Het Convenant Weidegang is een samenwerking waarin gezamenlijk wordt gestreefd naar het weidegang niveau van 2012: 81,2%. Dit percentage staat gelijk aan het percentage in 2012, toen het Convenant Weidegang is opgericht. In 2017 past 80,4% van de melkveehouders een vorm van weidegang toe. Ondertussen zijn er 82 ondertekenaars van het Convenant. Een bedrijf, instelling of anderszins kan alleen ondertekenaar worden als het aantoonbaar bijdraagt aan (stimulatie van) weidegang.

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft. Weidegang levert ook een bijdrage aan het natuurlijke graasgedrag van de koe. Echter, de laatste jaren daalde het aantal melkveehouderijen dat aan weidegang doet. Het Convenant Weidegang geeft een impuls aan weidegang om deze trend te keren.

Ondertekenaars Convenant Weidegang

Veel partijen hebben invloed op de randvoorwaarden en mogelijkheden voor weidegang en bepalen dus mede de keuze van de melkveehouder. Organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, erfbetreders, retail, kaasverkopers en -handelaren, maatschappelijke organisaties, terrein-beherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap spelen allemaal een rol bij het behoud van weidegang. Door hun activiteiten worden ook niet weidende bedrijven gestimuleerd om beweiding toe te gaan passen.

Lees hier de voortgangsrapportage van 2017

Organisaties van melkveehouders:

Zuivelondernemingen

Erfbetreders

Retail

Kaasverkopers en kaashandelaren

Maatschappelijke organisaties

Terreinbeherende organisaties

Overheid

Onderwijs en wetenschap

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel