Het gebruik van antibiotica wordt zorgvuldig gemonitord in de Nederlandse zuivelsector. Preventief gebruik is verboden en de veearts houdt bij welke antibiotica hij gebruikt en de hoeveelheid. Als een koe antibiotica krijgt, wordt haar melk niet aan de fabriek geleverd. Na de behandeling geldt een bepaalde 'wachttijd' tot haar melk weer mee mag naar de fabriek.

De Nederlandse zuivelsector en haar melkveehouders werken dagelijks aan het verbeteren van het dierenwelzijn en diergezondheid van de koeien. Veilige melk van gezonde koeien is immers de basis voor zuivelproducten! Om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met antibiotica, handelt de melkveehouder volgens een bedrijfsbehandelplan in nauwe samenwerking met de vaste veearts. Antibiotica mogen niet preventief gebruikt worden en al het gebruik registreert de veearts in MediRund, een verplicht online registratie database.

Als een koe antibiotica heeft gekregen, gaat haar melk niet naar de fabriek. Ook nadat de kuur klaar is, gaat de melk van deze koe een bepaalde tijd niet naar de fabriek. Dit heet de wachttijd. Om er voor te zorgen dat melk met antibioticaresten niet wordt verwerkt, wordt rauwe melk intensief gecontroleerd. De zuivel in de winkel bevat dus geen antibiotica.

De melkveehouder en de veearts werken intensief samen om de koeien zo gezond mogelijk te houden. Daarnaast is er 100% controle op de melk. Elk monster wordt door een onafhankelijk lab getest.

Wist u dat… in 2018 het antibioticagebruik met 47% is gedaald ten opzichte van 2009? Hierdoor is ook de resistentie gedaald.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel