De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij. Door de goede samenwerking met andere partijen in de keten, waaronder de dierenarts, is het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren sterk afgenomen. Na een eerdere reductie van 25% in 2012 heeft de melkveehouderij over het jaar 2014 nog een daling in antibioticagebruik bereikt van 20%. De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) stelde: ‘Het is een prestatie van formaat dat de sector met laaggebruik en beperkte verschillen in gebruik tussen de bedrijven in staat is gebleken tot verdere reductie te komen’.

De melkveehouderij blijft zich sterk maken voor een verantwoord en transparant antibioticagebruik. Dat doen melkveehouders en dierenartsen samen op basis van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan. De zuivelondernemingen stellen het bezit van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan als voorwaarde om melk te mogen leveren.

In de melkveehouderij wordt antibiotica alleen gebruikt als een koe ziek is. Voor een goede diergezondheid is het gebruik van antibiotica soms noodzakelijk. Belangrijk is dat dit op een verantwoorde manier wordt gedaan. Als een koe ziek is en behandeld wordt met antibiotica, mag de melk van deze koe niet aan de fabriek worden geleverd. Wanneer de antibioticakuur is afgemaakt, geldt er nog een wachttijd. De wachttijd hangt af van het soort antibioticum dat is gebruikt. Na het aflopen van de wachttijd mag de melk van de behandelde koe weer aan de fabriek worden geleverd.

Zuivelfabrieken accepteren geen melk waar antibiotica in zit. Alle in Nederland verwerkte melk is gecontroleerd op de aanwezigheid van antibiotica. Bij het ophalen van de melk op de boerderij neemt de daarvoor opgeleide chauffeur een monster uit de melktank. Dit monster gaat naar een onafhankelijke controle instantie die de melk controleert op antibiotica. Bij aankomst bij de fabriek wordt de melk nogmaals op de aanwezigheid van antibiotica gecontroleerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op.

Klik hier voor de interactieve weergave van onderstaande afbeelding.

TERUG NAAR OVERZICHT