De Duurzame Zuivelketen heeft als doel: biodiversiteit behouden. De Duurzame Zuivelketen heeft samen met de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) de biodiversiteitsmonitor ontwikkeld.

Gebaseerd op drukfactoren, kan er op en rond de melkveehouderij in kaart worden gebracht wat de impact op biodiversiteit is. De biodiversiteitsmonitor brengt de impact van een melkveebedrijf op de biodiversiteit integraal in beeld. Dit doet ze aan de hand van zeven kritische prestatie indicatoren (KPI’s): broeikasgasemissies, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie, aandeel blijvend grasland, eiwit van eigen land, natuur- en landschapsbeheer en kruidenrijk grasland.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel