De Duurzame Zuivelketen heeft als doel: biodiversiteit behouden. Royal FrieslandCampina heeft samen met de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) de biodiversiteitsmonitor ontwikkeld.

Gebaseerd op zes drukfactoren, kan er op en rond de melkveehouderij in kaart worden gebracht wat de staat van de lokale biodiversiteit is. De tool brengt de impact van een melkveebedrijf op de biodiversiteit integraal in beeld. Het gaat daarbij om de volgende zes factoren: broeikasgassen, landgebruik, milieubelasting, bodemgebruik, onderhoud landschap en soorten beheer.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel