Dit voorjaar heeft de Duurzame Zuivelketen melkveehouders gevraagd de enquête ‘Vroeg weiden en Boerenlandvogels’ in te vullen. Ruim 4.600 melkveehouders hebben hier gehoor aan gegeven. De resultaten maken de inspanningen die melkveehouders leveren voor het beheer en de instandhouding van vogels en landschap zichtbaar. Ook laten de resultaten zien welke kennisbehoefte melkveehouders op dit vlak nog hebben. De Duurzame Zuivelketen speelt hier op in met het platform www.slimmevogels.net.

Melkveehouders geven hun eigen sector gemiddeld een 7,7 voor haar bijdrage aan landschap en biodiversiteit.  Ze denken echter dat de maatschappij een lager cijfer geeft. Veel van wat wordt gedaan, is volgens de geënquêteerden onvoldoende zichtbaar. 82% Van de melkveehouders houdt in de bedrijfsvoering rekening met boerenlandvogels. Tegelijkertijd geeft 64% aan dat zij behoefte hebben aan meer kennis over de maatregelen die zij op hun bedrijf kunnen nemen voor het beheer van het landschap en boerenlandvogels. Met name praktijkervaringen van collega melkveehouders worden gewaardeerd.

De Duurzame Zuivelketen heeft op basis van deze resultaten www.slimmevogels.net opgezet. Op dit platform kunnen melkveehouders blijvend zichtbaar maken wat zij op het eigen bedrijf doen aan de zorg voor boerenlandvogels. Daarnaast deelt het platform tips en ervaringen hoe je in de dagelijkse praktijk voor boerenlandvogels en de biodiversiteit op het boerenbedrijf kunt zorgen. Melkveehouders kunnen hier in contact komen met collega’s en experts, gerichte vragen stellen en leren van praktische tips en ervaringen.

Het platform maakt de inspanningen van iedereen in de melkveehouderij zichtbaar voor een groot publiek. Graag nodigen we al onze melkveehouders uit om de eigen activiteiten en ervaringen hier te delen en te zien waar voor u misschien nog meer mogelijk is.

Binnenkort vind de officiële lancering van het platform plaats. U kunt alvast exclusief een kijkje nemen én uiteraard uw vragen en inspanningen delen door het aanmaken van een eigen profiel!

BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland zijn aangesloten als (kennis)partners.

TERUG NAAR OVERZICHT