De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu

Biodiversiteit omvat alle planten, dieren en nog veel meer op en rond de melkveehouderij.

Doelen

 • 100% verantwoorde soja
 • Binnen milieurandvoorwaarden van fosfaat en ammoniak
 • Geen netto verlies van biodiversiteit

Werkwijze

Op het thema Biodiversiteit zijn samenwerkingen opgezet om efficiënter en duurzamer om te gaan met grondstoffen en op het gebied van soja en biodiversiteit.

Activiteiten

 • De KringloopWijzer is ontwikkeld voor melkveehouders om inzicht te krijgen in de mineralenkringloop op het bedrijf en om te vergelijken met andere melkveehouders
 • Een samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu voor 100% verantwoorde soja
 • Een samenwerking met veevoerleveranciers om fosfaatgehalte in veevoer te verlagen
 • Onderzoek naar de drukfactoren van biodiversiteit op en rond een melkveehouderij
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van de biodiversiteitsmonitor aan de hand van de drukfactoren
 • Ammoniak op de agenda zetten van de melkveehouder, zodat bewustzijn indaalt. Indicator voor ammoniak opgenomen in het dashboard Milieu en Klimaat van de KringloopWijzer
 • In een samenwerking met BoerenNatuur en de Vogelbescherming is het platform Slimme Vogels opgezet. Op dit platform kunnen melkveehouders aan burgers vertellen wat zij doen om boerenlandvogels te behouden, door een profiel aan te maken

Resultaten

Voor het doel 100% verantwoorde soja:

 • Sinds 2015 is 100% verantwoorde soja in veevoer verplicht voor Nederlands melkvee. Dit is tot stand gekomen door een samenwerking van de Duurzame Zuivelketen met WNF, Solidaridad en Natuur&Milieu

Voor het doel binnen milieurandvoorwaarden blijven:

 • Vanaf 2016 vult iedere melkveehouder de KringloopWijzer in. In 2017 is hier het dashboard Milieu en Klimaat aan toegevoegd
 • In 2017 is de ammoniakemissie gestegen doordat er meer melkkoeien zijn
 • In 2017 is de melkveesector onder het fosfaatplafond gekomen

Voor het doel geen netto verlies biodiversiteit:

 • In 2017 is een prototype ontwikkeld van een biodiversiteitsmonitor. Hierin zijn zes kritische prestatie-indicatoren opgenomen. Wordt nog doorontwikkeld.
 • In 2016 heeft 64% van de melkveehouders aangegeven op enigerwijze betrokken te zijn bij natuurbeheer
Deel deze pagina

Gerelateerd actueel