Met trots presenteren wij het jaarverslag Duurzame Zuivelketen 2015. Dit jaar is gekozen voor een nieuw format. Per thema van de Duurzame Zuivelketen (Klimaatneutraal ontwikkelen, Continu verbeteren dierenwelzijn, Behoud weidegang en Behoud biodiversiteit & milieu) wordt de stand van zaken en activiteiten beschreven. Per onderwerp is er een samenvatting gemaakt. Tevens laten alle initiatiefnemers van de Duurzame Zuivelketen in dit jaarverslag zien hoe zij met hun duurzaamheidsprogramma zorgen voor een toekomstbestendige en verantwoorde  zuivelsector.

In 2015 zijn er mooie resultaten geboekt door de Duurzame Zuivelketen. Zo is het aantal melkveebedrijven met koeien in de wei toegenomen, is de doelstelling voor 100% verantwoorde soja gerealiseerd, werd er 25% minder brandstof per kg melk gebruikt en is het antibioticagebruik spectaculair gedaald. De Duurzame Zuivelketen werkt ook hard aan enkele uitdagingen. Zo is door de toename van het aantal koeien ook de uitstoot van broeikasgassen toegenomen en heeft de overheid fosfaatrechten aangekondigd vanwege het overschrijden van het fosfaatplafond.

We verwijzen u graag naar het jaarverslag voor een compleet beeld van de resultaten en uitdagingen. Klik op de link om het Jaarverslag 2015 in uw browser te openen.
Het jaarverslag is interactief en werkt het beste met de meest recente versie van Adobe Flash Player. Indien deze plug-in niet geïnstalleerd is in uw browser, kunt u op de link klikken om de meest recente versie van Adobe Flash Player te downloaden.

Het jaarverslag is ook in PDF-formaat te bekijken. Klik op de link om het Jaarverslag 2015 in PDF-formaat te bekijken. (geschikt voor Android en om het jaarverslag te kunnen printen)

Download hier het ePub-bestand om het jaarverslag interactief op uw tablet te bekijken. (geschikt voor IOS: iPad en iPhone)

TERUG NAAR OVERZICHT