Een klein van het rantsoen van een Nederlandse melkkoe, ongeveer 1% per dag, is sojaschroot. Soja wordt voornamelijk geteeld in Zuid-Amerika en gaat soms gepaard met ontbossing, onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en een slechte situatie voor de boeren. Om deze negatieve aspecten van sojateelt tegen te gaan, zijn er initiatieven gestart voor verantwoorde soja. Een voorbeeld hiervan is het certificeringssysteem RTRS, Round Table on Responsible Soy.

Samenwerking

RTRS-soja is de bekendste standaard voor verantwoorde soja en wordt ondersteund door circa 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties. Het gebruik van verantwoorde soja in voer voor de Nederlandse melkkoe is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met NGO’s Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu.

Methode

Door het geringe volume van verantwoorde soja, is het nog niet rendabel om deze apart te verwerken. Het wordt nog gemengd met gangbare soja. Dit betekent dat de veevoerleverancier de verantwoorde soja niet fysiek, maar boekhoudkundig koopt. Dit heet de ‘book & claim’- methode.

De Duurzame Zuivelketen wil graag over naar de ‘mass balance’- methode. Hierbij worden de stromen van gangbare en verantwoorde soja nog steeds gemengd, maar neemt de koper ook een bepaald volume verantwoorde soja fysiek af. Hiervoor moet dus genoeg vraag én aanbod zijn. Om dit te bewerkstelligen werkt de Duurzame Zuivelketen samen met zuivelbedrijven uit andere Europese landen.

Gerelateerd