Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom van de website van de Duurzame Zuivelketen liggen bij ZuivelNL. Het kan zijn dat derden de Duurzame Zuivelketen en/of ZuivelNL toestemming hebben gegeven voor het gebruik van het (beeld)materiaal op de website. De informatie op deze website is alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZuivelNL, tenzij bij specifieke content anders is aangegeven.