In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de veearts. Samen werken zij hard aan de continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn.

Iedere melkveehouder heeft dan ook een vaste veearts, zodat deze veearts alles weet over het reilen en zeilen op het bedrijf en dus zo goed mogelijk advies kan geven. Deze relatie is belangrijk voor het wederzijds vertrouwen. De veearts helpt immers met het maken van belangrijke beslissingen

Bedrijfsspecifieke plannen

Om zo goed mogelijk aan de verbeteringen te werken, vullen de veearts en de melkveehouder samen een aantal plannen in. Het bedrijfbehandelplan en het bedrijfgezondheidsplan zijn bedrijfsspecifieke plannen die het dierenwelzijn en de diergezondheid bevorderen.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel