In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de dierenarts. Samen werken zij aan de continue verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn.

Iedere melkveehouder heeft een vaste dierenarts. Daardoor weet de dierenarts veel over het reilen en zeilen op het bedrijf en kan dan ook goed advies geven. Wederzijds vertrouwen is belangrijk in de relatie.

Bedrijfsspecifieke plannen

Om zo goed mogelijk aan de verbeteringen te werken, vullen de dierenarts en de melkveehouder samen een aantal plannen in. Het bedrijfbehandelplan en het bedrijfgezondheidsplan zijn bedrijfsspecifieke plannen die de diergezondheid en het dierenwelzijn bevorderen.

Gerelateerd