Om te zorgen voor een continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn werkt de Nederlandse zuivelsector aan een score voor dierenwelzijn. Hiervoor wordt KoeKompas doorontwikkeld met behulp van de Welzijnsmonitor. In 2016 worden dierenartsen getraind in KoeKompas Beta en in 2017 vindt een nulmeting plaats.

Vergelijking meetmethoden in project Welzijnsmonitor

Het Praktijkproject Welzijnsmonitor melkvee heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan een praktische meting voor het welzijn bij melkvee. De Welzijnsmonitor is gebaseerd op het Europese Welfare Quality systeem en meet onder meer voeding, huisvesting, gezondheid en normaal gedrag. In het project zijn vier bestaande meetmethoden vergeleken. Daarbij is geconcludeerd dat KoeKompas Beta geschikt is om dierenwelzijn praktisch te monitoren volgens Welfare Quality. Het project Welzijnsmonitor werd begeleid door NZO, LTO, Dierenbescherming en KNMvD. Financiering kwam van het Ministerie van Economische Zaken en ZuivelNL.

KoeKompas: gewaardeerd managementinstrument

Melkveehouders kunnen met behulp van KoeKompas hun bedrijfssituatie analyseren. Dit gebeurt op acht punten: voeding, huisvesting, dierenwelzijn, werk routine, dierziekte incidentie, jongvee opfok en melken. Vervolgens kijken dierenarts en veehouders samen naar preventie en het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid. KoeKompas wordt op dit moment door 2500 melkveehouders gebruikt en wordt zeer gewaardeerd als managementinstrument. Aanvankelijk is KoeKompas ontwikkeld door CONO, maar inmiddels wordt het gebruikt door alle zuivelondernemingen.

Ontwikkelen KoeKompas Beta

In 2016 wordt KoeKompas met behulp van de Welzijnsmonitor doorontwikkeld. Dit gebeurt in afstemming met het Ministerie van Economische Zaken, Dierenbescherming en de Stichting KoeKompas. In de eerste helft van 2016 wordt de ICT van KoeKompas Beta gebouwd en vervolgens worden in de tweede helft van 2016 dierenartsen getrained. Een nulmeting vindt in de eerste helft van 2017 plaats. In de tweede helft van 2017 wordt een rapportage opgeleverd en kan een doelstelling worden vastgesteld.

Zie onder de video die is gemaakt over het project Welzijnsmonitor. Hierin is te zien wat de metingen inhouden en komen de ervaringen van enkele melkveehouders naar voren.

TERUG NAAR OVERZICHT