De KringloopWijzer is een managementtool die de mineralenkringloop op een melkveebedrijf in kaart brengt.

De melkveehouder moet gegevens invullen over de mineralenefficiëntie op het bedrijf. Al deze gegevens worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. Door al deze data te combineren, wordt er een benchmark gezet. De benchmark geeft melkveehouders de kans zijn gegevens te vergelijken met collega-boeren, met bijvoorbeeld hetzelfde staltype. De mineralenkringloop kan zo per bedrijf worden geoptimaliseerd. De KringloopWijzer is verplicht voor iedere melkveehouder.

Door het optimaliseren van de mineralenkringloop op een melkveebedrijf kan leiden tot, bijvoorbeeld, een hogere grasopbrengst, minder afvoer van mest en een lagere aankoop van veevoer. Dit scheelt ook op financieel gebied.

De Klimaat Module

De Klimaat Module is sinds 2017 beschikbaar als module in de KringloopWijzer. Deze module geeft een bedrijfsspecifieke carbon footprint.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel