De KringloopWijzer is een managementtool die de mineralenkringloop op een melkveebedrijf in kaart brengt.

Klimaatmodule in de KringloopWijzer

De Klimaatmodule in de KringloopWijzer geeft inzicht in de broeikasgasproductie van een melkveebedrijf en hoe deze is opgebouwd. Verschillende zuivelondernemingen belonen melkveehouders op resultaten uit de klimaatmodule.

De Klimaatmodule is sinds 2018 beschikbaar voor alle melkveehouders als onderdeel van de KringloopWijzer. De uitstoot van broeikasgassen bestaat op het melkveebedrijf vooral uit methaan (CH4), lachgas (N2O) en koolstofdioxide (CO2). Koeien stoten methaan uit via boeren, winden en mest. N2O komt onder meer vrij uit de bodem bij bemesting.

De uitstoot van koolstofdioxide wordt veelal veroorzaakt door het verbruik van energie (diesel, elektriciteit of gas). Ook de indirecte uitstoot, bijvoorbeeld bij de productie van kunstmest en krachtvoer, telt voor een deel mee.

Efficiënter omgaan met mineralen
De KringloopWijzer helpt de melkveehouder bij het in beeld brengen van zijn milieuprestaties op zijn bedrijf, zodat hij zijn bedrijfsvoering beter kan managen en efficiënter omgaat met mineralen. De gegevens worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. Door data te combineren, wordt er een benchmark gezet. De benchmark geeft melkveehouders de kans gegevens te vergelijken met collega-boeren. De mineralenkringloop kan zo per bedrijf worden geoptimaliseerd. Het invullen van de KringloopWijzer is sinds 2016 verplicht gesteld door de zuivelverwerkers voor alle Nederlandse melkleveranciers.

Het optimaliseren van de mineralenkringloop op een melkveebedrijf kan leiden tot, bijvoorbeeld, een hogere grasopbrengst, minder afvoer van mest en een lagere aankoop van veevoer.

Bezoek de website van de KringloopWijzer

 

Gerelateerd