In opdracht van de Duurzame Zuivelketen is het project ‘Rekenmodule carbon footprint’ van start gegaan.

Het project moet er toe leiden dat er eind 2017 een tool beschikbaar is om de broeikasgassen per melkveebedrijf te berekenen en het invoeren van energiebesparende maatregelen te monitoren. Deze rekenmodule maakt waar mogelijk gebruik van de Centrale Database KringloopWijzer en zal melkveehouders inzicht geven in de broeikasgasuitstoot op hun bedrijf.

TERUG NAAR OVERZICHT