De melkveehouder is dagelijks bezig met de gezondheid en het welzijn van zijn koeien. Om melk te kunnen leveren moeten alle melkveehouders aan de eisen in het zuivelkwaliteitssysteem voldoen. Dit systeem is gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving, aangevuld met eisen van de zuivelindustrie en afnemers wereldwijd.

Er zijn drie systemen die de diergezondheid monitoren. Iedere melkveehouder hanteert verplicht één van deze systemen. Daarnaast zijn er ook fysieke controles van een inspecteur. De inspecteur kijkt onder meer naar huisvesting, hygiëne en verzorging. Ook vinden er administratieve controles plaats. Bij een tekortkoming op deze eisen is de melkveehouder verplicht om dit binnen vier weken te herstellen en is de kans groot dat het melkveebedrijf in het vervolg vaker gecontroleerd wordt.

Zowel de administratieve als fysieke controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke controle-instantie. Melkveebedrijven, zuivelbedrijven en de onafhankelijke controle-instanties worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Gerelateerd