Melkveehouders zorgen voor een optimaal dierenwelzijn en een langer leven voor hun koeien

Melkveehouders zorgen zo goed mogelijk voor hun koeien. De koe is het belangrijkste kapitaal van de boer en een gezonde koe die lekker in haar vel zit, geeft immers meer melk. Een goede gezondheid met zo min mogelijk ziektes en een lange levensduur, dat wil iedere melkveehouder.

Doelen

 • Verantwoord antibioticagebruik naar de standaarden van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)
 • Gemiddelde leeftijd van koeien verlengen met 6 maanden
 • Verbeteren score dierenwelzijn

Werkwijze

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om het dierenwelzijn en de diergezondheid op het bedrijf te verbeteren. Al deze instrumenten vult de melkveehouder in samen met zijn vaste veearts. Zo kan er op bedrijfsniveau worden gekeken hoe het gaat en waar er verbeterpunten zijn.

Activiteiten

 • Samen met de vaste veearts stelt de melkveehouder het bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan op. Zo weet iedereen hoeveel en welke antibiotica er is gebruikt en kan de melkveehouder dit vergelijken met collega’s
 • In het KoeKompas is een welzijnsmonitor ingebouwd om het welzijn op een bedrijf in kaart te brengen en te verbeteren waar mogelijk
 • Er is een onderzoek gestart naar de motivatie van melkveehouders om levensduur te verlengen. Door te achterhalen wat de motivatie is, kan de melkveehouder beter gestimuleerd worden om te handelen op levensduur
 • De Duurzame Zuivelketen heeft het lespakket JongveeSignalen beschikbaar gesteld voor 1.000 Nederlandse boeren.

Resultaten

Voor het doel verantwoord antibioticagebruik:

 • Het antibioticagebruik is in 2018 met 47% gedaald ten opzichte van 2009
 • Meer dan 99,5% van de bedrijven zit onder de actiewaarde voor antibiotica van de SDa

Voor het doel verlengen levensduur:

 • Monitoring en inzicht voor de melkveehouder met betrekking tot levensduur. Daarnaast is er een benchmark gezet, waardoor de melkveehouder zich kan vergelijken met collega’s

Voor het doel verbeteren score dierenwelzijn:

 • De Welzijnsmonitor is ontwikkeld, zodat de melkveehouder inzicht krijg in van de gezondheidsstatus op zijn bedrijf
Deel deze pagina

Gerelateerd actueel