Onderzoek naar duurmelken gestart

Op initiatief van Duurzame Zuivelketen, zijn onderzoekers van Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht gestart met een onderzoek naar het duurmelken van koeien. Het doel van het project ‘Lactatie op Maat’ is om de lactatielengte te verlengen en hiermee het aantal kritische transitieperiodes in het leven van de koe te beperken. Naast het experimentele werk zal ook een netwerk van veehouders bij dit project betrokken worden.

Meestal streven melkveehouders naar een tussenkalftijd van 365 dagen, wat betekent dat de lactatie een lengte heeft van ruim 305 dagen en de koe elk jaar een kalf krijgt. Het afkalfproces en de start van een nieuwe lactatie is een risicovolle periode voor de koe. De verwachting van de onderzoekers van ‘Lactatie op Maat’ is dat door het doelbewust verlengen van de lactatie, door middel van het uitstellen van het inseminatiemoment, de melkgift van de koe persistenter is. Doordat de koe minder afkalfmomenten heeft zal het verlengen van de lactatie naar verwachting ook een positief effect hebben op de diergezondheid.

Voor ‘Lactatie op Maat’ worden op Dairy Campus in Leeuwarden 150 melkkoeien over drie inseminatiemomenten verdeeld. De koeien worden ofwel vroeg, normaal of laat na afkalven geïnsemineerd. Vervolgens worden de koeien gedurende de volledige lactatie gevolgd en ook de start van de daaropvolgende lactatie. Naast diergezondheid is er binnen ‘Lactatie op Maat’ ook aandacht voor vruchtbaarheid, persistentie, levensduur, kalveren, individueel koemanagement en het economisch resultaat.

‘Lactatie op Maat’ is een 4-jarig programma en is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘One Health for Food (1H4F)’ en de Publiek-Private-Samenwerking ‘Duurzame Zuivelketen’. ‘Lactatie op Maat’ wordt gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van Economische Zaken. CRV zal een bijdrage leveren aan de praktische vertaling van de onderzoeksresultaten. Bovendien wordt er naar aanleiding van ‘Lactatie op Maat’ een netwerk veehouders georganiseerd, waarmee intensief informatie uitgewisseld zal worden ten aanzien van praktijkervaringen en de eerste onderzoeksresultaten. Geïnteresseerde veehouders kunnen zich voor dit netwerk aanmelden (ariette.vanknegsel@wur.nl).

TERUG NAAR OVERZICHT