Deze maand heeft de Duurzame Zuivelketen een online cursus over jongveeopfok beschikbaar gesteld voor 1.000 Nederlandse melkveehouders. Inmiddels hebben al ruim 300 boeren van dit aanbod gebruik gemaakt.

Eén van de doelen van de Duurzame Zuivelketen is het continu verbeteren van dierwelzijn en dier gezondheid. Het welzijn wordt verbeterd door dieren gezond te houden: daarmee vermindert het antibioticagebruik en kunnen koeien gemiddeld langer leven. Aandacht voor jongveeopfok past uitstekend in deze doelstelling. Gezonde dieren met een hogere melkproductie geven de boeren bovendien meer werkplezier en een hoger inkomen. Goed voor de dieren en goed voor de boer.

Melkveehouders moeten tegenwoordig aan veel verwachtingen voldoen. Nascholing is in deze sector niet vanzelfsprekend. Met de online cursus JongveeSignalen wil de Duurzame Zuivelketen verkennen of er onder melkveehouders animo is voor deze manier van bijscholen. Er is een gekozen voor een online cursus met veel praktische voorbeelden. Het voordeel van een online cursus is dat melkveehouders een jaar lang toegang krijgen tot het cursusmateriaal en zelf kunnen beslissen wanneer zij de video’s kijken en deze later nog eens terug kunnen zien. Ook deelnemen met een partner, medewerker of stagiair is mogelijk. Deelnemers krijgen ook een checklist, waarmee ze op hun eigen bedrijf de sterke punten en uitdagingen in de jongveeopfok kunnen opsporen. Online kunnen zij bovendien in contact komen met andere melkveehouders om voorbeelden en praktijkoplossingen uit te wisselen.

De cursus JongveeSignalen kost normaal € 300, maar de Duurzame Zuivelketen heeft het mogelijk gemaakt dat 1.000 Nederlandse boeren zich nu kunnen inschrijven voor slechts eenmalig € 29. De actie stopt zodra de plaatsen op zijn.

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich hier inschrijven voor de cursus JongveeSignalen.

TERUG NAAR OVERZICHT