De zuivelketen heeft tot en met 2015 op antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja forse voortgang geboekt, maar op andere thema’s zijn nog flinke stappen te zetten om de doelen te realiseren. Die conclusie trekt Wageningen Economic Research in de ‘Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; prestaties 2015 in perspectief.’

Melkveehouders en zuivelondernemingen streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Daarvoor hebben hun belangenorganisaties LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de Duurzame Zuivelketen opgezet. Jaarlijks laten zij de verduurzaming van de zuivelketen onafhankelijk beoordelen. Dat gebeurt door Wageningen Economic Research.

In de rapportage over 2015 komt het onderzoeksinstituut tot de conclusie dat de zuivelketen op een aantal thema’s forse voortgang heeft geboekt. Op alle thema’s worden aanzienlijke inspanningen gepleegd. Mede dank zij deze inspanningen worden de doelen voor 2020 op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja al in 2015 behaald. Ook op het gebied van duurzame energie is vorig jaar een stap in de goede richting gezet. Realisatie van de doelen op gebied van weidegang en verlenging van de levensduur van de koe stabiliseerde.

Realisatie van de doelen op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak staat zwaar onder druk, onder andere door de in 2015 toegenomen melkproductie. Op deze thema’s zijn nog flinke stappen nodig om de doelen te realiseren.

De sectorrapportage is hier te downloaden.

TERUG NAAR OVERZICHT