Komend jaar wil de Duurzame Zuivelketen extra waardering uitdragen voor melkveehouders die veel bijdragen aan de stand van weide- en erfvogels, die zo onmiskenbaar verbonden zijn aan het weidelandschap.

In samenwerking met Boerennatuur en Vogelbescherming wordt daarom het ‘Icoonproject Weide- en erfvogels’ opgestart. Daarin wordt de zichtbaarheid van melkveehouders vergroot die zich in hun bedrijfsvoering inzetten voor dit onderdeel van de Nederlandse biodiversiteit. Hiervoor worden ook melkveehouders benaderd om deel te nemen aan voorlopergroepen, zodat de kennis die al is opgedaan kan worden verspreid onder andere melkveehouders. Binnenkort wordt een projectvoorstel ingediend bij ZuivelNL in het kader van ‘vroeg weiden en weidevogels’.

TERUG NAAR OVERZICHT