Duurzame Zuivelketen ondersteunt intentieverklaring

De Duurzame Zuivelketen ondersteunt de intentieverklaring die vertegenwoordigers van verschillende organisaties hebben opgesteld voor herstel van de biodiversiteit.  De verklaring die namens onder meer de land- en tuinbouw, retail, wetenschap en maatschappelijk organisaties is opgesteld, moet leiden tot een Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland.

In de Duurzame Zuivelketen werken de zuivelondernemingen (verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie) nauw samen met de melkveehouders van LTO Nederland  aan verdere verduurzaming van de zuivelproductie. Behoud van de biodiversiteit is een van de speerpunten. De Duurzame Zuivelketen deelt dan ook de visie van de ondertekenaars dat een vernieuwende aanpak noodzakelijk is om de biodiversiteit te herstellen en dat die het beste kan worden bereikt in samenwerking met alle betrokken partijen.

Beide partners van de Duurzame Zuivelketen beschouwen de intentieverklaring dan ook als een versterking van hun inspanningen om de biodiversiteit in de keten te behouden. Zo werken zuivelondernemingen en melkveehouders bijvoorbeeld samen aan een biodiversiteitsmonitor waarmee de factoren die de biodiversiteit beïnvloeden, in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen concrete doelen ter verbetering van de biodiversiteit worden vastgesteld.

TERUG NAAR OVERZICHT