De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in de Deelrapportage Behoud weidegang 2022 de voortgang op de doelen binnen dit thema tot en met 2022.

Actuelere rapportage

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen wordt sinds rapportagejaar 2021 per thema gerapporteerd in een Deelrapportage. Voorheen werden alle thema’s tegelijk opgeleverd maar dit ging ten koste van de actualiteit omdat het publicatiemoment van de thema’s werd bepaald door de beschikbaarheid van de laatst beschikbaar komende data. Onder stakeholders van ZuivelNL leeft echter een brede wens om over actuele data te kunnen beschikken voor benutting in bedrijfsvoering en beleidsvorming. Een werkgroep vanuit Duurzame Zuivelketen boog zich om die reden in 2022 over een vernieuwing van de publicatie met als voornaamste doel verbetering van de timing.  Alle afzonderlijke Deelarapportages worden na publicatie gebundeld in een interactieve Sectorrapportage.

Bekijk Deelrapportage Behoud weidegang 2022

TERUG NAAR OVERZICHT