Binnen het Convenant Weidegang nemen 73 partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ten minste het niveau weidegang van 2012 te handhaven, 81,2%. Daarvoor zet iedere ondertekenaar zich vanuit zijn eigen rol in.

Binnen het Convenant Weidegang is afgesproken dat er een jaarlijkse voortgangsbijeenkomst plaats zal vinden. Tijdens deze bijeenkomst bespreken de convenantpartners de vorderingen die zij de afgelopen periode hebben gemaakt en wordt er stil gestaan bij de acties die op de planning staan voor het komende weideseizoen. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 december 2017.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen nieuwe partijen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het Convenant Weidegang. Mocht uw organisatie ook de verantwoordelijkheid willen nemen om het niveau van weidegang te behouden, kunt u dit tot uiterlijk 20 november aangeven via: willemien.van.de.kandelaar@zlto.nl.

TERUG NAAR OVERZICHT