Sinds 2017 heeft iedere melkveehouder toegang tot de Energiescan. Met deze scan wordt het energieverbruik op de melkveehouderij bedrijfsspecifiek inzichtelijk.

Waar op het bedrijf verbruikt de melkveehouder een normale hoeveelheid energie en waar bovenmatig veel? Of werkt de melkveehouder efficiënter dan zijn collega’s en kan hij hen helpen ook duurzamer te werken? Naast een bedrijfsspecifiek overzicht, krijgt de melkveehouder ook handvatten om het energieverbruik te verminderen.

Beloning aan de hand van de Energiescan

Deze monitoringstool maakt melkveehouders bewust van de mogelijkheden om hun energieverbruik te reduceren. Zuivelondernemingen kunnen hun melkveehouders belonen als de Energiescan laat zien dat ze efficiënter met hun energie omgaan, of als ze duurzame energie opwekken.

Warmteterugwinning

Er gebeurt ontzettend veel op een melkveehouderij. Hiervoor is veel energie nodig, maar komt er ook veel energie vrij. Denk bijvoorbeeld aan de warmte die van de melk afkomt, tussen de melkput en de koeltank. Om deze warmte op te vangen en te hergebruiken, is een slim systeem bedacht. De warme melk stroomt door de buis naar de koeltank, langs deze buis loopt een leiding met water. Het water neemt de warmte op. Hierdoor wordt de melk kouder en het water warmer. Zo hoeft de melktank minder hard te koelen en hoeft het water niet meer opgewarmd te worden, dit scheelt energie. Het warme water wordt gebruikt als drinkwater voor de koeien of om de melkput schoon te spuiten.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel