Categorie icon

Klimaatverantwoorde zuivelsector

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Continu verbeteren diergezondh...

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Behoud biodiversiteit

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Grondgebonden melkveehouderij

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Behoud weidegang

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Veiligheid op het boerenerf

Arrow icon
Lees meer
Categorie icon

Verdienmodellen

Arrow icon
Lees meer

Samen werken aan een toekomstbestendige zuivelketen

In de Duurzame Zuivelketen werken melkveehoudersorganisaties en zuivelondernemingen samen aan de verduurzaming van de Nederlandse zuivelsector. De melkveehouders worden vertegenwoordigd door LTO Nederland, Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB. Vanuit de zuivelverwerking zijn de 13 zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) partner. De partners werken samen aan een toekomstbestendige zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt. De Duurzame Zuivelketen neemt proactief initiatieven om in te spelen op de verschillende duurzaamheidsthema’s. Daarbij wordt continue gezocht naar een evenwicht en integrale benadering in doelen en maatregelen.

Sectordoelen 2030

Maatschappelijke organisaties, overheden en andere partijen die veel met de zuivelsector werken, zijn als adviseur aan de Duurzame Zuivelketen verbonden. In samenspraak met deze adviesraad en met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Duurzame Zuivelketen in 2019 de vier al bestaande thema’s en doelen geactualiseerd en drie nieuwe thema’s en doelen voor 2030 toegevoegd.

De doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn sectordoelen. Dat betekent dat de betrokken sectorpartijen zich gezamenlijk inzetten om de doelen op sectorniveau te behalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diversiteit binnen de sector. Zo past het bij de ene melkveehouder om meer te doen aan natuur en landschap, en past het een andere te werken aan het opwekken van duurzame energie.

Wilt u meer weten over de thema’s en de doelen voor 2030? Bekijk het filmpje.

Meer over duurzame zuivelketen