PPS Toekomstbestendige en Verantwoorde Zuivelsector

De Duurzame Zuivelketen heeft een Publiek-Private Samenwerking (PPS) Toekomstbestendige en Verantwoorde Zuivelsector. Deze is gericht op de integrale realisatie van de duurzaamheidsdoelen 2030 van de Duurzame Zuivelketen.

De PPS ondersteunt de Duurzame Zuivelketen op het ontwikkelen en ontsluiten van integrale duurzaamheidsmaatregelen, een verander-en verdienmodel, door een drietal living labs op de thema’s levensduur, eiwit van eigen land en kruidenrijk grasland, en met de jaarlijkse Sectorrapportage op de duurzaamheidsdoelen.

Eerdere PPS samenwerkingen van de Duurzame Zuivelketen hebben onder andere kennis ontwikkeld op belangrijke thema’s: weidegang (Amazing Grazing 2.0), mineralenefficiëntie (KringloopWijzer), biodiversiteit en verandermanagement.

Topsector Agri & Food
De PPS Toekomstbestendige en Verantwoorde Zuivelsector valt onder de Topsector Agri & Food. De Topsector Agri & Food is één van de negen topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennisontwikkeling en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.

 

 

.initiatiefnemers a{display: flex; justify-content: center; align-items: center; padding: 20px;}.initiatiefnemers img{max-height: 80px;}