De start van het nieuwe weideseizoen komt dichterbij. Sinds een aantal jaar stijgt het aantal melkveebedrijven met koeien in de wei. Maar niet iedere melkveehouder wil of kan zijn volledige koppel weidegang bieden. Voor die veehouder is deelweidegang wellicht een mogelijkheid. Daarover heeft de stichting Weidegang een flyer ontwikkeld.

De laatste jaren zijn er nieuwe beweidingsvormen ontwikkeld. Naast het hele koppel in de wei, wordt ook steeds vaker een deel van het koppel verschillende dagdelen geweid. Deelweidegang betekent dat minstens een kwart van het koppel tenminste 120 dagen per jaar zes uur per dag moet weiden. Om deze vorm van weidegang te bevorderen, is in de flyer duidelijk op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn. De melkveehouder kan zelf kiezen welk deel van het koppel de wei in kan. Er kan gekozen worden voor oudmelkse koeien, droge koeien of bijvoorbeeld jongvee. Aan elke keuze zitten voordelen, nadelen en randvoorwaarden. Hoe de deelweidegang wordt ingevuld, verschilt per bedrijf.

Voor de startende weider is het mogelijk om de verschillende opties van deelweidegang voor het  bedrijf te bespreken tijdens een gratis gesprek met een WeideCoach van Stichting Weidegang. Lees hier meer over het gratis gesprek en download de flyer.

Verschillende zuivelbedrijven keren een deelweidegangpremie uit. Ook is deelweidegang een mooie opstap naar volledige weidegang. Welke variant het beste past, hangt onder meer af van de verkaveling van het bedrijf en de beschikbare arbeid. De Duurzame Zuivelketen stimuleert weidegang en heeft in 2012 het Convenant Weidegang opgesteld. Dit convenant heeft ondertussen 82 ondertekenaars. Met het convenant willen de ondertekenaars koeien zo veel als mogelijk weidegang bieden en ten minste het aandeel weidegang van 2012 handhaven:  81,2% van de bedrijven past een vorm van weidegang toe. Sinds 2015 is de dalende trend een halt toegeroepen en in 2017 is een flinke toename van weidegang geregistreerd. Hierdoor is het percentage bedrijven met een vorm van weidegang gestegen naar 80,4%.

TERUG NAAR OVERZICHT