Nederlandse zuivel als eerste over op 100% verantwoorde soja

De Nederlandse zuivelketen heeft haar behoefte aan soja in 2015 volledig afgedekt met de aankoop van certificaten voor verantwoorde soja.

lees verder

Informatiepakket weidevogels voor vroege weiders

De zuivelsector wil weidevogelbeheer stimuleren. Alle deelnemers aan de vroeg weidepremie krijgen een informatiepakket over weidevogels, zoals de grutto, kievit en scholekster

lees verder

Overstapservice voor Nieuwe Weiders

Onder het motto ‘Starten met weiden? Laat je begeleiden’ start Stichting Weidegang een campagne voor de overstapservice Nieuwe Weiders

lees verder

Praktijkproject Welzijnsmonitor nuttige tool voor bevordering dierenwelzijn

Praktijkproject Welzijnsmonitor melkvee kan welzijn van melkkoeien structureel meten

lees verder

KringloopWijzer na aanpassingen geschikt voor verantwoording fosfaat

De overheid en de zuivelsector kunnen de KringloopWijzer inzetten als instrument ter verantwoording van fosfaatproductie, maar dan zijn aanpassingen en validatie noodzakelijk.

lees verder