Drie digitale meetsystemen toegelaten om weidegang

De Duurzame Zuivelketen heeft drie meetsystemen toegelaten die melkveehouders kunnen gebruiken om hun weidegang per koe digitaal te registreren.

lees verder

Vooruitgang in verduurzaming, maar nog stappen te zetten

De zuivelketen heeft tot en met 2015 op antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja forse voortgang geboekt, maar op andere thema’s zijn nog flinke stappen te zetten om doelen te realiseren.

lees verder

Albert Heijn winnaar Weidegangtrofee 2016

Albert Heijn is met een grote meerderheid uitgeroepen tot winnaar van de Weidegangtrofee door de ondertekenaars van Convenant Weidegang.

lees verder

Weidegang neemt licht toe dankzij nieuwe weiders

78,9 procent van de melkveebedrijven paste in 2016 een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6 procent meer dan in het vorige weideseizoen.

lees verder

Energiescan ingevuld door bijna 7000 melkveehouders

Bijna 7000 melkveehouders hebben in 2015 de energiescan ingevuld. Een verdubbeling van het aantal ten opzichte van 2014.

lees verder