De Nederlandse zuivelsector en het ministerie van LNV heeft in 2017 de opdracht gegeven voor het onderzoek Biomarkers voor welzijn van melkvee. Een toelichting op dit onderzoek vindt u op bijgaande poster die gemaakt is voor de Nationale Wetenschapsdag.