Dinsdag 14 mei vond de jaarlijkse Convenantsdag Weidegang plaats, georganiseerd door het ZuivelNL programma Duurzame Zuivelketen. De zuivelsector heeft als doel dat 81,2% van de melkveebedrijven weidegang toepast. De sector zit sinds 2018 boven dit percentage maar 2023 liet wel voor het eerst sinds de start van het Convenant een daling zien. Onderwerp van gesprek tijdens de Convenantsdag Weidegang was dan ook hoe de Convenantpartners gezamenlijk de schouders onder weidegang kunnen blijven zetten.

Ondanks huidige trends blijft weidegang vaak passend in de bedrijfsvoering

De middag begon met 2 sprekers waarbij Kees-Jaap Hin van Stichting Weidegang het spits afbeet. Zijn verhaal focuste zich op de huidige trends en hoe weidegang daarin past, of juist niet. Bij het invullen van de opgaves rond onder andere klimaat, biodiversiteit en het mestdossier kan weidegang op een bedrijf goed passen. “Immers de hoeveelheid mest die bij 120 dagen en 6 uur weidegang in de wei komt, is slechts 8% en dus blijft nog voldoende mest in de put om af te voeren”, aldus Kees-Jaap Hin.

Hans Scholte van Flynth ging in op de financiële gevolgen van weidegang. Hierbij vergeleek hij de cijfers van weidende bedrijven die relatief veel weiden met niet-weidende bedrijven. Scholte: “Qua technische opbrengsten van melkproductie en grasland per hectare scoorden de niet-weidende bedrijven hoger. Maar op het gebied van saldo en bewerkingskosten per hectare scoorden weidende bedrijven beter. De verschillen tussen individuele bedrijven zijn echter groter dan de verschillen tussen niet-weiders en weiders.”

Convenantpartners vol met ideeën voor nieuwe acties voor behoud weidegang

In het tweede deel van het programma werd met de ruim 50 gasten in break-out sessies gebrainstormd over wat de Convenantpartners kunnen doen om te zorgen dat weidegang in de melkveehouderij niet verder afneemt. De oplossingsrichtingen liepen uiteen van meer ambassadeurs creëren tot klimaat voordelen beter terug laten komen in de KringloopWijzer. De urgentie om met elkaar, juist in een tijd waarin weidegang onder druk staat, te blijven werken aan weidegang werd in ieder geval breed gedeeld.

Weidegang Trofee 2024 voor WUR

Het programma werd ook dit jaar afgesloten met het uitreiken van de Weidegang Trofee. De aanwezigen kozen een winnaar uit 3 genomineerde initiatieven:

  • Eurofins Nederland – Versgras update
  • Veeteelt – Beste graslandboer verkiezing
  • Wageningen University & Research (WUR) – Onderzoek tussen relatie van methaan en weidegang

WUR werd verkozen tot winnaar 2024 en Cindy Klootwijk nam namens de onderzoekers de trofee in ontvangst. WUR deed onderzoek naar de effecten van het voeren van vers gras ten opzichte van kuilvoer op de methaanuitstoot. Hieruit kwam naar voren dat vers gras, en dus weidegang, minder methaanuitstoot veroorzaakt dan het voeren van kuilvoer. Een doorbraak om juist ook bij het zetten van stappen voor de klimaatopgave weidegang te zien als oplossing.

De Trofee wordt jaarlijks uitgereikt als waardering voor een organisatie die zich heeft ingezet voor de bevordering van weidegang in Nederland.

Over het Convenant Weidegang

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het door ZuivelNL gefinancierde samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Het in 2012 gesloten Convenant Weidegang wil een impuls geven aan weidegang met als doel koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en het aandeel melkveebedrijven met weidegang tenminste op het niveau van 2012 te houden (81,2%). Meer dan 80 partijen hebben het Convenant Weidegang ondertekend waaronder overheden, onderwijs, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. Het gestelde doel werd al in 2018 behaald. Dat het niveau van weidegang sinds 2018 boven de streefwaarde zit wordt onder andere gerealiseerd dankzij diverse initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren.

Meer over het Convenant Weidegang

TERUG NAAR OVERZICHT