Bij een moderne bedrijfsvoering in de melkveehouderij horen nieuwe beweidingsvormen. Koppels weiden op verschillende dagdelen of vrij koeverkeer bij robotmelken bijvoorbeeld. De huidige manier van borgen van weidegang past daar niet altijd goed bij. Daarom wordt er gekeken naar de opties van digitale borging.

De Duurzame Zuivelketen (DZK) onderzoekt in een pilot of het mogelijk is weidegang digitaal te registreren. Individuele koemetingen zouden daarbij kunnen laten zien dat er sprake is van beweiding. Met behulp van moderne techniek kan automatisch worden vastgelegd wanneer en hoe lang iedere koe weidt; dit biedt ook de boer relevante informatie. Met deze technologie kunnen veehouders bovendien elke gewenste aanpak van weidegang toepassen. ‘Dit doen we om melkveehouders die geen standaard beweidingssysteem hebben de mogelijkheid te geven om mee te doen aan weidegang’, legt Kees Romijn, vakgroepvoorzitter melkveehouderij van LTO Nederland, uit. Voor het leveren van de meetsystemen voor digitale borging heeft de DZK begin 2016 de markt uitgedaagd. Met succes, er zijn acht marktpartijen in de pilot actief. Daarbij zijn producenten van melkrobots, zoals Lely, DeLaval en GEA. Ook ondernemingen gespecialiseerd in internettoegang (zoals Het Internethuis) en dataverzameling en -verwerking doen mee. In de  laatstgenoemde categorie vallen start-up Connecterra, ICT-onderneming VSM en de internationale partijen SCR en Allflex.

TERUG NAAR OVERZICHT