De Duurzame Zuivelketen heeft drie meetsystemen toegelaten die melkveehouders kunnen gebruiken om hun weidegang per koe digitaal te registreren. De meetsystemen van fabrikanten GEA, VSM en Het Internet Huis zijn op de witte lijst hiervoor geplaatst.

De laatste jaren zijn er nieuwe beweidingsvormen ontwikkeld. Naast het hele koppel in de wei, wordt ook steeds vaker in koppels op verschillende dagdelen geweid. Ook vrij koeverkeer (bijvoorbeeld bij robotmelken) wordt meer en meer toegepast. Om weidegang verder te bevorderen wil de Duurzame Zuivelketen het voor melkveehouders, die nieuwe vormen van beweiding toepassen, makkelijker maken weidegang aan te tonen. De toegelaten meetsystemen maken dit mogelijk door automatisch te registreren wanneer en hoe lang koeien in de wei zijn. Op die manier kan de melkveehouder op een nieuwe manier aantonen dat zijn koeien voldoende weiden.

Het systeem van GEA registreert weidegang door middel van een weideselectie of doorloopantenne bij de in- en uitgang van de stal. De koeien worden herkend aan een responder die om de hals of voorpoot is bevestigd. Het systeem van V.S.M. combineert een antenne die kijkt of de koe nog in de stal is met detectielussen voor registratie van koeien die over het kavelpad naar en vanuit de wei lopen. Voor de herkenning worden de dieren uitgerust met een pootband. Het systeem van Het Internet Huis werkt met bluetooth tags om de hals of de poot van de koe die door antennes langs het kavelpad naar en vanuit de wei worden gedetecteerd.

Ook andere bedrijven ontwikkelen systemen om het digitaal registreren van weidegang mogelijk te maken. Voor de toelating van de systemen beoordeelt de Duurzame Zuivelketen of de systemen  robuust, betrouwbaar zijn en bruikbaar zijn op melkveebedrijven.

TERUG NAAR OVERZICHT